Main Menu

SNo. Name Guide Co-Guide Stream Designation
August 2011
1 Mr. Abhishek Gupta Dr HK Sardana Dr. Om Prakash
Kharbanda
Engg Sciences DST SRF Leading to PhD
2 Ms. Shveta Mahajan Dr S K Mittal Mr. Amitava Das Engg Sciences GATE SRF
3 Mr. Vanish Kumar Dr Inderpreet Kaur Engg Sciences CSIR SRF
4 Ms. Rajnish Kaur Dr. Akash Deep Dr. M.L.Singla Engg Sciences INSPIRE SRF
January 2012
1 Ms. Manpreet Kaur Dr.P.Anil Kumar, IMT Dr.C Ghanshyam Biological Sciences MANF SRF
2 Ms. Maninder Meenu Dr Sunita Mishra Dr. Paramita Guha Physical Sciences JRF
3 Mr. Balachakravarty Neelappu Dr HK Sardana Dr. Om Prakash
Kharbanda
Engg Sciences DST JRF Leading to PhD
4 Ms. Naga Vara Aparna Akula Dr HK Sardana Engg Sciences Scientist
5 Ms. Rishemjit Kaur Dr G P S Raghava Shri Amol P Bhondekar Engg Sciences Scientist
6 Ms. Divya Agrawal Dr G S Singh Dr Vinod Karar Engg Sciences Scientist
7 Mr. Ritesh Kumar Dr G P S Raghava Shri Amol P Bhondekar Engg Sciences Scientist
8 Mr. Ripul Ghosh Dr HK Sardana Engg Sciences Scientist
9 Mr. Raj Kumar Pal Dr S V Ramagopal Mr. Harry Garg Engg Sciences Scientist
10 Mr. Ashish Gaurav Dr HK Sardana Engg Sciences Scientist
August 2012
1 Mr. Sukhbir Singh Dr Inderpreet Kaur Physical Sciences RGNF JRF
2 Mr. Shriniwas Yadav Dr Inderpreet Kaur Dr. Ananth Venkatesan, IISER-Mohali Engg Sciences SPF
3 Mr. Nitin Kumar Dr HK Sardana Dr S N Shome Engg Sciences SPF
4 Mr. Satish Kumar Dr Akash Deep Dr C R Suri Engg SciencesSRF SRF
5 Ms. Punjan Dohare Dr C. Ghanshyam Mr Amol Bhondekar Engg Sciences SPF
6 Ms. Pooja Devi Dr Manoj Nayak Dr. ML Singla Engg Sciences Scientist
7 Mr. Girish Mohanta Dr Akash Deep Dr. Sanjay Mandal Engg Sciences Scientist
8 Mr. Srikanth V Dr HK Sardana Dr. Neerja Mittal Engg Sciences Scientist
9 Mr. Sankho Turjo Sarkar Dr Amod Kumar Mr. Amol P Bhondekar Engg Sciences SRF
10 Ms. Surbhi Gupta Dr Amod Kumar None Engg Sciences SRF
11 Mr. Deepak Sharma Dr C Ghanshyam Mr Amol P Bhondekar Engg Sciences Scientist
12 Mr. Manoj Kumar Patel Dr. C. Ghanshyam Dr. Manoj Kumar Nayak Engg Sciences Scientist
13 Mr. Shashi Poddar Dr. Amod Kumar None Engg Sciences Scientist
14 Ms. Neha Khatri Dr. S. V. Ramagopal Dr Vinod Karar Engg Sciences Scientist
15 Mr. Prashant Kumar Dr. Sanjit K. Debnath Dr. Baban KS Bansod,
Dr. Praveen K. Thakur
(ISRO-IIRS, Deharadun)
Engg Sciences Scientist
16 Mr. Mukesh Kumar Dr. S. V. Ramagopal Dr Vinod KArar Engg Sciences Scientist
January 2013
1 Mr. Siddharth Kaushik Dr U K Tiwari Dr A K Paul Physical Sciences SRF
2 Ms. Sarita Devi Dr Sachin Tyagi Dr A K Paul Physical Sciences SRF
August 2013
1
Ms. Deepika Bhatnagar Dr Inderpreet Kaur Dr Ashok Kumar
(IGIB-CSIR)
Physical Sciences SRF(ICMR)
2 Ms. Uma Kamboj Dr Sunita Mishra Dr. Paramita Guha Physical Sciences SRF(CSIR)
3 Mr. Harjodh Singh Dr.P Anil Kumar,
IMT
Dr. C Ghanshyam Biological Sciences SRF(ICMR)
4 Mr. Manil Kukkar Dr Akash Deep Engg Sciences SRF(CSIR)
5 Mr. Projesh Majumder Dr Bhargab Das Mr Satish Kumar Engg Sciences SPF
6 Mr. Yogeshwar Singh Dadwhal Dr HK Sardana Mr.Satish Kumar Engg Sciences SPF
7 Vandana Gupta Dr Sachin Tyagi Dr A K Paul Engg Sciences SRF(ICMR)
8 Mr. Shambo Roy Chowdhury Dr Vinod Karar Mr. Amol P Bhondekar Engg Sciences SPF
9 Ms. Renu Bhardwaj Dr Neelesh Kumar Mr. Vipan Kumar Engg Sciences SPF
10 Mr. Sudeshna Bagchi Dr C Ghanshyam Dr Samir K Mondal Engg Sciences Scientist
11 Mr. Saurav Kumar Dr Sunita Mishra Mr. Amol P Bhondekar Engg Sciences QHS(T)
12 Mr. Jaswant Singh Dr. Manoj Nayak Dr C Ghanshyam Engg Sciences QHS(T)
13 Mr. Manjeet Singh Dr. Baban KS Bansod Engg Sciences QHS(T)
14 Mr. Amit Gupta Dr Raj Kumar Engg Sciences QHS(T)
January 2014
1 Mr. Ishan Kumar Pal Dr Paramita Guha Dr Sunita Mishra Engg Sciences Project Fellow
2 Ms. Neha Sharma Dr Akash Deep Dr. Manoj Nayak Engg Sciences Senior Project Fellow
3 Mr. Rohit Sharma Dr SV Ramagopal Mr Hary Garg Engg Sciences Senior Project Fellow
4 Mr. Sanjeev K Bharadwaj Dr AL Sharma Dr Akash Deep Engg Sciences Senior Project Fellow
5 Ms. Sunita P Dr AL Sharma Dr SK Mittal Engg Sciences Senior Project Fellow
6 Mr. Vemuri SRS Praveen Kumar Dr AL Sharma Dr.Neelam kumari Engg Sciences Senior Project Fellow
7 Mr. Swagat K Smantray Dr SK Mittal Dr Sanjeev Kumar Engg Sciences INAE RF
August 2014
1 Ms. Neha Dr Neelesh Kumar None Engg Sciences GATE-JRF
2 Mr. Amandeep Singh Dr Sachin Tyagi Dr A K Paul Engg Sciences UGC-JRF(NET)
3 Ms. Jyotsana Mehta Dr. Akash Deep Dr. A. K. Paul Engg Sciences UGC-JRF(NET)
4 Mr. Siddhartha Sarkar Dr. Bhargab Das Mr. Satish Kumar Engg Sciences Project Fellow
5 Mr. Ratan Das Dr Neelesh Kumar None Engg Sciences JRF
6 Mr. Prabhat Kumar Baghel Dr S V Rama Gopal Dr Raj Kumar Engg Sciences Sr Scientist
7 Mr. Sandeep Singhai Dr H K Sardana Engg Sciences Sr Scientist
8 Mr. Lingaraj Hadimani Dr. Neerja Mittal None Engg Sciences AICTE - INAE TRF
9 Ms. Rashmi Achla Minz Dr. S.K. Mondal Dr. Sudipta Sarkar TS
10 Mr. Baljit Dr. Manoj Nayak None TS
11 Mr. Jayant Prof. R.K. Sinha None TS
12 Mr. Saaransh Khandelwal Dr.Sanjeev kumar None TS
13 Mr. Manish Kumar Vishwakarma Dr.Umesh Kumar Tiwari Dr. Bhargab Das TS
January 2015
1 Mr. Rajiv Dubey Dr Rajkumar Physical Sciences CSIR-UGC JRF
2 Mr. A K Shukla Dr. Amod Kumar Dr. Balvinder Singh Engg Sciences Scientist
3 Mr. Viren Sardana Dr. Anurag Agrawal Dr. Neerja Mittal Biological Sciences Scientist
4 Mr. Devendra Singh Bisht Dr. S V Rama Gopal Dr. Vinod Karar,
Mr. Harry Garg
Engg Sciences JRF
5 Mr. Vipender Singh Negi Dr. Umesh Kumar Tiwari Mr. Harry Garg Engg Sciences Project Fellow
6 Mr. Jhulan Kumar Dr. Vinod Karar Mr. S S Saini Engg Sciences Project Fellow
7 Mr. Totan Chand Dr. Sanjit K Debnath Mr. Sharvan Kumar R R Engg Sciences Project Fellow
8 Mr. Vipan Kumar Dr Vinod Karar,
Dr. P S Kohli
Mr Harry Garg Engg Sciences Scientist
9 Mr. Rajesh Dr. N S Aulakh,
Dr. A k Tiwari
Dr. Umesh Tiwari Engg Sciences Scientist
10 Mr. V S Pandey Dr. Manoj Nayak Dr. Sachin Tyagi Engg Sciences Scientist
August 2015
1
Ms. Pooja Gupta Dr. Vinod Karar Dr.Bhargab Das Engg Sciences JRF
2
Mr. Avesh Garg Dr Sachin Tyagi Dr.Neelam kumari Engg Sciences JRF
3
Mr. Gaurav Singal Dr. Baban KS Bansod None Engg Sciences JRF
4
Mr. Vikas Chandra Dr.Bhargab Das None Engg Sciences TS
5
Mr. Hem Raj Shau Dr. N S Aulakh, Mr. Amitava Das Engg Sciences TS
6
Mr. Vijyashankar A Dr. Sanjit K Debnath Mr. Sharvan Kumar R R Engg Sciences TS
7
Mr. Mahesh Kumar Meena Dr Neelesh Kumar Engg Sciences TS
8
Mr. Rahul K Dr. Vinod Karar Amol P Bhondekar Engg Sciences JRF

 

Technologies Available